Persontrafik på Genvägen upphör

Om en dryg månad upphör persontrafiken på den så kallade Genvägen som går mellan Kristinehamn och Ludvika.

Järnvägslinjen startades 2003 och varje år har cirka 20000 resenärer, främst studenter har använt linjen. Orsaken till att genvägen upphör är att staten inte skjuter till mer pengar till trafiken.

Lars Bull vd på Värmlandstrafik säger till radio Värmland att det är tråkigt att staten drar undan ersättningen eftersom syftet var att locka flera att delfinansiera Genvägen, bland annat kommunerna.

Buss kommer att ersätta tåget istället.