Karlstad

Stort intresse för modersmål

1:35 min

Allt fler elever inom den kommunala skolan i Karlstad är berättigade till modersmålsundervisning. Från 1993 till 2010 har andelen berättigade elever har ökat från 4,4 procent till 14,6 procent. Av dem deltog 74 procent i undervisningen under förra året.

I Karlstad deltar 74 procent av de berättigade eleverna i modersmålsundervisning. I hela landet är den siffran 55 procent. Undervisningen är frivillig för eleven men om det är det fler än fem elever som vill läsa ett språk är kommunen skyldig att erbjuda det.

Om språket är ett av de fem minoritetsspråken, alltså finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch, så krävs bara en elev.

Problemet är att det ibland är svårt att rekrytera lärare och ibland kan lärarbrist vara orsaken till att eleven inte erbjuds modersmål.

Men frågan är prioriterad i kommunen. Forskningen visar att undervisning i modersmål hjälper elever att prestera bättre även i andra ämnen och betyder mycket för den kulturella identiteten.

– Det handlar om att hitta sin egen identitet, förstår varifrån jag kommer och var vissa värderingar kommer ifrån, förstå sina föräldrar och mor- och farföräldrar, säger Helena Martinsson, rektor för modersmål i Karlstads kommun.

Lärarrekrytering är ett återkommande arbete för Helena Martinsson. För även om det kan vara svårt att hitta lärare så strävar kommunen för att de som undervisar i modersmål ska vara behöriga pedagoger. Har inte personen som anställs rätt behörighet blir anställningen ett vikariat och processen få göras om år efter år.

Helena Martinsson tycker att vägen att bli lärare i modersmålslärare behöver bli tydligare för att lösa problemet med lärarbristen.

Madelene Sandin
madelene.sandin@sr.se