Karlstad

Nordiska lärare lär sig av varandra

1:29 min

Skolan måste hela tiden utvecklas och just nu pågår en stor konferens på Karlstads universitet där forskare, ämneslärare och lärarstudenter från hela Norden möts för att dela sina kunskaper.

Det är tredje gången som ett sådant här möte hålls.

– Vitsen är att få spetsigare och mer fokuserad kunskap om hur man blir bättre i det egna ämnet. Vi tror att det kan få stor betydelse för utvecklingen i skolan, säger Bengt Schüllerqvist, professor vid Karlstads Universitetet.

Ulla Runesson, professor i pedagogik, är en av föreläsarna på konferensen. Hon har observerat oroande trender i skolvärlden.

– Det finns påtryckningar utifrån, inte minst politiska påtryckningar och globala röster som skolan följer. Ibland önskar jag att skolan vore mer resistent och inte okritiskt uppdaterade sig, säger ulla Runesson.