Rovdjursfrågan

Oenighet om omfattningen på den illegala jakten

Uppgifterna om hur stor den illegala jakten på varg är går isär. Svenska Jägareförbundet skriver i ett pressmeddelande på fredagen att den illegala jakten på varg har minskat till en tredjedel.

Man hänvisar till en rapport som ska presenteras i början av sommaren och som är utförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Men Världsnaturfonden WWF själva tar avstånd från uppgifterna och menar att det är för tidigt att dra några slutsatser eftersom utredningen ännu inte är klar.