Fler beroende av socialbidrag

1:26 min

Allt fler Karlstadsbor är i behov av socialbidrag. Det gör att arbetsmarknads- och socialförvaltningen saknar pengar. Enligt kommunens egen prognos ser underskottet för 2011 ut att bli 23 miljoner kronor.

Men årets minussiffror är inte de enda. Enligt förvaltningens egen prognos kommer behovet av socialbidrag att öka. Det förväntas leda till ytterligare underskott för den redan hårt prövade arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad.

Men allt är inte nattsvart, sedan regeringen ändrat reglerna i sin hårt kritiserade sjukförsäkring kommer kommunen att få färre personer att ansvara för. I Karlstad handlar det om cirka 50 personer eller fyra miljoner kronor.

Trots de röda siffrorna ligger Karlstad bättre till när det gäller försörjningsstöd än andra jämförbara kommuner.