Värmländskt fågeltorn Sveriges tredje artrikaste

Hygntornet i Inre Kilsvikens naturreservat är Sveriges tredje artrikaste fågeltorn. Det visar de rapporter som ornitologer i tävlingen Fågeltornskampen lämnat.

Under tävlingsdagen kunde Wermlands Ornitologiska förening se 87 fågelarter där. Totalt ingick 56 fågeltorn i tävlingen.