Naturskyddsföreningen överklagar beslut om Ålviksdeponin

Naturskyddsföreningen i Värmland överklagar länsstyrelsens beslut att ge Gruvöns bruk i Grums tillstånd att utöka verksamheten vid industrideponin i Ålviken.

Man vill också att Miljödomstolen ska pröva brukets hantering av förorenat lakvatten som leds från Ålviksdeponin till reningsanläggningen på fabriksområdet.

Industrideponin i Ålviken anlades redan på 60-talet och kan, enligt Naturskyddsföreningen, innehålla vilka miljöfarliga föroreningar som helst.

Föreningen anser att länsstyrelsen brustit i sin roll som tillsynsmyndighet. Trots att myndigheten bedömt lakvattnet som mycket farligt har man ändå inte ålagt Gruvöns Bruk att söka tillstånd hos Miljödomstolen.

– Det är därför mycket viktigt att Miljödomstolen prövar denna fråga från grunden eftersom den märkligt nog inte tidigare blivit prövad av en behörig tillståndsmyndighet, säger Jenny Brodén.