Primärvård

Sjukvården inte patientsäker

1:35 min

Läkarena i Värmland blir allt mer pressade. På allt kortare til får man ta hand om allt fler patienter.  Det säger de 160 läkare som nu har ställt sig bakom uppropet "en god primärvård"

– Vi vill ha ett avgränsat uppdrag med en gräns för hur många patienter vi förväntas ta, för att kunna ge en patientsäker sjukvård, säger Urban Persson, distriktsläkare på vårdcentralen Skoghall-Lövnäs, och representant för Värmlands läkarförening.

För ett år sen infördes Hälsoval Värmland som innebär att patienten själv väljer vilken vårcentral den vill tillhöra och vårdlcentralerna får ersättning från landstinget per listad patient. Det har inneburit en hög arbetsbelastning för läkarna men situationen är inte en dirket följd av Hälsovalet.

Redan under husläkarsystemet var det uppenbart att det fanns för få distriktsläkare i Värmland, säger Enligt Urban Persson, men i och med det nya stystemet har man trollat bort den bristen på pappret.

– Nu förväntas vi ta obegränsat med patienter. Har man en vårdcentral med 10.000 personer listade, och du har två eller tre läkare, säger det sig själv att det är nästan omöjligt att få en tid till läkare.

Bara dem med allra mest akuta besvär får komma till läkare.

– Det finns inga möjlgheter att leva upp till den sjukvård som förväntas från vårdcentralerna och för vår del blir patientsäkerheten väldigt undermålig, säger Urban Persson.