Länsstyrelsen

Nu ska penningtvätten stoppas

Länsstyrelsen gör nu en nationell satsning för att bekämpa penningtvätt. Insatserna syftar även till att motverka finansiering av terrorism.

Under våren och hösten genomförs en informationssatsning över hela landet som syftar till att sprida kunskap om de vanligaste formerna av penningtvätt, samt hur man som företagare kan skydda sig från att bli utnyttjad. Den 31 maj hålls ett informationsmöte i Karlstad.

Penningtvätt innebär att pengar som kommit från kriminell verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

– Framför allt vill vi öka medvetenheten hos företagare som är verksamma i branscher med ökad risk att bli utnyttjade för penningtvätt, säger Sara Midholm på rättsenheten vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, där penningtvättfrågorna samordnas även för Värmlands län.

– Delvis handlar det om att motverka organiserad brottslighet i stort. Men en annan viktig aspekt i sammanhanget är att skydda stabiliteten i det finansiella systemet som alla är beroende av i ett modernt samhälle, säger Sara Midholm.

– Ett vanligt sätt att tvätta pengar är att köpa dyrbara saker kontant. Saker som sedan behålls eller säljs vidare. På det sättet förs de "smutsiga" pengarna in i det finansiella systemet, säger Sara Midholm.