Karlstad

Kommunledning flyttar till CCC

Karlstads kommunledning och kommunalråd flyttar från Stadshuset till Karlstad CCC. Orsak till flytten är att Stadshuset har brist på kontorsrum och möteslokaler. Enligt kommunledningen har problemen blivit allt mer akuta.

Flytten genomförs den 1 oktober och är enbart en tillfällig lösning under en femårsperiod. Under tiden ska kommunen göra en utredning för att hitta en långsiktig lösning på behovet av moderna och effektiva lokaler.

– Arbetsrummen är för få och det omgivande samhället ställer krav på att allt fler jobb görs i nätverk, vilket kräver bra möteslokaler, något som vi saknar idag.

Vi har gjort allt vad vi kunnat för att försöka få till en bra arbetsmiljö för våra medarbetare men har nu kommit fram till att den bästa lösningen är att tillfälligt byta lokaler, säger kommundirektör Anna Sandborgh.

– Vi har tät och daglig kontakt med tjänstemännen på kommunledningskontoret och måste sitta i samma hus. Vi ser att det här är den bästa lösningen vi kan hitta på kort sikt, säger Peter Kullgren (KD), kommunalråd.