Värmländska företag betalar räkningar i tid

Företagen och myndigheterna i Värmland har blivit bättre på att betala sina räkningar i tid. Och Värmland uppvisar den största förbättringen i landet. Det visar en ny mätning från kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet.

Att företag och myndigheter betalar sina räkningar för sent har varit ett problem länge och trots den mycket starka konjunkturen fortsätter svenska företag och myndigheter att maska med betalningarna.

I mars i år betalade fyra av tio företag eller myndigheter sina räkningar för sent.

Soliditets mätning visar att andelen sena betalare på riksnivå minskade med mer än 7 procent under det senaste året och uppgick till 36,2 procent i mars 2011.

Den tydligaste förbättringen märks i Värmland där andelen sena betalare sjunkit med över 13 procent.

Företag och myndigheter i Blekinge hade den högsta betalningsmoralen under de senaste tolv månaderna medan Gotland, Västmanland och Stockholm fortsätter att ligga i topp på listan över andelen sena betalare.