Konsum Värmland

Värmlands Chark flyttas från Kil

Konsum Värmland-ägda Värmlands Chark lägger ned sin produktion i Kil och koncentrerar tillverkningen till Karlstad. Drygt 12 miljoner kronor ska investeras i tillverkningslokalerna på Orrholmen i Karlstad.

En viss övertalighet bland de anställda kan bli konsekvensen men i dagsläget vet inte Konsum Värmland hur många av de 190 anställda i Karlstad och Kil som kommer att beröras. MBL-förhandlingar har inletts.

Ombyggnadsarbetet i Karlstad kommer att inledas under sommaren. Tillverkningen i Kil beräknas att vara helt överflyttad till Karlstad någon gång under första kvartalet 2012.

Konsumentkooperationen har bedrivit charktillverkning i Karlstad ända sedan 1928. Genom åren har charkproduktionen utvecklats och förnyats, och sedan många år ligger huvuddelen av produktionen vid Orrholmen i Karlstad.

De senaste årens alltmer ökande intresse för lokalt producerade produkter föranledde en viss trångboddhet, och 2007 flyttades delar av produktionen till nedlagda Scans lokaler i Kil.

– Tack vare etableringen i Kil kunde vi snabbt öka våra tillverkningsvolymer för att klara en ökande efterfrågan. Nu har vi haft tid på oss att ställa om produktionen i Karlstad, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

– Med förändringen kan vi fortsätta att öka våra volymer samtidigt som vi blir mer effektiva och rationella utan att göra avkall vare sig på kvalitén eller hantverkskunnandet. I dagsläget vet vi inte hur många av de anställda som kommer att beröras. Men innan överflyttningen beräknas vara klar, fram till det första kvartalet 2012, har vi som ambition att lösa det hela på bästa sätt för så många som möjligt, säger Klas Olsson.

– Nya och fräscha lokaler kommer att ge oss ännu större möjligheter att vidareutveckla sortimentet och öka försäljningen ytterligare. En ökad försäljning är det viktigaste instrumentet för att säkerställa arbetstillfällen för så många medarbetare som möjligt.,säger VD Jesper Gunnarsson Berg.