Samarbete ska förbättra hjärtsjukvården för barn

1:21 min

Med hjälp av bidrag från Hjärt-Lungfonden installeras idag ett nätverk som länkar samman sjukhus över hela landet och gör det lättare för barnläkarna att rådgöra med varandra.

Barnhjärtnätverket som kallas Gertrud kommer knyta samman barnmottagningen i Karlstad med 25 andra barnhjärtmottagningar över hela landet med hjälp av bredband och videokonferensteknik. Utrustningen bekostas av Hjärt-Lungfonden och ska göra hjärtvården mer jämlik så att alla barn får tillgång till samma medicinska kompetens.

– Det blir enklare, det bli snabbare beslut och förhoppningsvis också mer rätta beslut, säger Per-Olof Lübeck, barnkardiolog i Karlstad.

Varje år föds cirka 20-30 barn med hjärtfel i Värmland.

– Några kan ha väldigt komplexa problem som kräver specialistinsatser och där kan vi nu bli snabbare, säkrare och bättre, säger Per-Olof Lübeck.

Jenni Jansson
jenny.jansson@sr.se