Studenter sätts på prov genom debatt

Debatter är ett nytt sätt som Handelshögskolan vid Karlstads universitet använder för att examinera sina fastighetsekonomer. Igår fick hälften av studenterna i grupper argumentera för varför villapriserna ska stiga, och hälften på motsvarande sätt förklara varför de kommer att sjunka.

"Priserna har alltid gått uppåt".

"Det är bostadsbrist i Sverige och två av tre vill på i villa, därför är det en stor efterfrågan på villor."

Det var två av argumenten som studenter på Karlstads universitet angav om varför villapriserna kommer att fortsätta att stiga i landet vid debatt. Att debattera är ett nytt och ovanligt sätt som universitetet använder för examination. Om studenterna ska bli godkända på provet beror inte på vad de argumenterar för utan snarare om hur de gör det.

–  Det beror på hur väl de argumenterar för sin ståndpunkt så att de kan försvara den synpunkt som de har, säger Charlotte Hemmingsson, universitetsadjunkt.