Lekvattnet

Inga mer djur på finngården

1:33 min

För första gången blir det en tyst sommar på finngården Kvarntorp i Lekvattnet. Alla djur som tillhör finngården kommer att försvinna, och det betyder att det inte finns det inte någon finngård kvar i Värmland som har djur.

Inga kor som råmar, inga hönor som kacklar. Getterna hörs inte heller och gnägget från hästen har tystnat.

Det enda som kommer att höras på finngården Kvarntorp framöver är slamret från köket där det tillverkas nävgröt till turister.

Orsaken är förstås ekonomiska. Torsby kommun har bidragit till driften, men det räcker inte. Länstyrelsen hade planer på att göra ett kulturreservat av finngården, men det har runnit ut i sanden säger Rolf Nilsson som varit en drivande kraft på Kvarntorp.

– I fina broschyrer från myndigheter lyfter man fram levande och äkta miljöer men när det väl kommer till kritan så finns det inget pengaunderlag för det här, säger Rolf Nilsson. 

Rolf, 63 år gammal, har nu skolat om sig till undersköterska för att få en försörjning. Det trivs han med eftersom han ingår i Gömmanbergs hemtjänst, och då passar han på ibland att tala med gamlingarna om svunna tider på gårdarna runt Östmark.

Men det är med saknad han ser att det blir den sista värmländska finngården med djur gå i graven.

Lennart Nordenstein
lennart.nordenstein@sr.se