Kil tar emot flyktingbarn

Kils kommun kommer under hösten att ta emot ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 15-18 år.

I gamla dagcenters lokaler på Gärdesgatan i Kil ska socialförvaltningen öppna ett HVB-hem, ett hem för vård eller boende med 10 platser, varav tre ska reserveras för asylsökande barn. De första barnen väntas komma till Kil i augusti.

På Gärdesgatan i Kil ska även ungdomsgården ha sina lokaler, vilket Erna Blom, chef för individ- och familjeomsorgen vid socialförvaltningen tror är positivt:

– Förutom skolan så är en vettig fritid med många sociala kontakter den viktigaste framgångsfaktorn för en lyckad integration.