Småhusbarometer

Måttlig ökning av villapriserna

Småhuspriserna i Värmland har ökat med en procent de senaste tre månaderna. Jämfört med samma tid förra året har dock småhuspriserna legat stilla.

Medelpriset på en villa i Värmland är idag närmare 1,3 miljoner. I Karlstad är medelpriset på en villa 1,8 miljoner kronor. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

På riksnivå sjönk småhuspriserna med knappt 1 procent mellan de två senaste tremånadersperioderna. Vid jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden och motsvarande period 2010 steg priserna med nästan 2 procent.

Den största prisuppgången under den senaste tremånadersperioden redovisas för småhus i Hallands och Örebro län med drygt 2 procent. I 10 av 21 län redovisas sjunkande priser. Västerbotten är det län med en största prisnedgången, minus 6 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet under den senaste tremånadersperioden är 2 082 000 kronor.