Sjukvård

Mer pengar till primärvården

1:18 min

Primärvården bör få mer pengar. Det säger nu politikerna i landstinget efter att 160 läkare i Värmland skrivit under uppropet som bland annat kräver ökad bemanning på vårdcentralerna.

– Vi tar med stort allvar in de synpunkter som har lämnats i uppropet och det är inte alldeles okända faktorer som lämnat, säger Sjukvårdspartiets Erik Jansson som är landstingsråd för området kring primärvården.

– De efterlyser ju mer pengar till primärvården och det bör de få. Vi har frpn politiken påtalat att den första linjens vård måste få en högre prioritering ekonomiskt.

Under 2006 till 2009 minskade den ekonomiska tilldelningen till primärvården i relation till den övriga budgeten och förra året infördes Hälsoval Värmland som innebär att patienten själv får välja vilken vårdcentral han eller hon vill tillhöra.

Med Hälsoval Värmland förväntas vårdcentralerna ta emot obegränsat med patienter och i kombination med svårigheter att rekrytera läkare tycker läkarna att situationen är ohållbar.

Men Erik Jansson tycker att Hälsovalet är en bra reform.

– Nu grundar den sig på lagstiftning som vi har att föjla, säger han. Vi har ju väldigt stora förändringar till följd av hälsovalet men det upplever vi som inkörningsproblem som vi tillsammans ska reda ut på ett bra sätt.