Karlstad

Dags för ombyggnad av Mariebergsskolan

I Karlstad togs idag det första symboliska spadtaget för Mariebergsskolans ombyggnad. Skolan kommer bland annat att få en ny entré, ett nytt kök, stora glaspartier och ny modern teknik.

Elever som går på skolan idag kommer att börja höstterminen på Tullholmsgymnasiet. Ombyggnadsarbetena ska vara klara i samband med skolstarten 2012.

– Det är en efterlängtad förändring. Elever och personal kommer nu att få en mycket trevlig och pedagogisk lärmiljö, säger Christer Falkmar, rektor på Mariebergsskolan.

– Vi är mycket nöjda med arkitektens förslag på skolans nya utformning. En öppen och ljus skola kommer att bidra till ökad trivsel och trygghet hos både elever och personal. Vi lägger också stor vikt vid tillgängligheten på skolan. Det blir nu en bättre planlösning som är anpassad för alla skolans besökare, berättar Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.