Karlstad

Satsning på ny industrimark

1:27 min

Karlstad kommun planlägger för ny industrimark. Efterfrågan från företag som vill etablera sig i Karlstads tätort är stor.

De nya industritomterna kommer bland annat att ligga vid det befintliga industriområdet på Örsholmen. Områdena vid motorvägen mellan Gräsdalen och Gruvlyckan och vid Bråtebäcken är också aktuella. Totalt handlar det om drygt 10 hektar som kan planläggas för att bli industrimark.

– Idag gör bristen på industri- och verkstadsmark att kommunen inte kan erbjuda mark till företag som vill etablera sig i området vilket kan ha en negativ effekt på företagsutvecklingen i kommunen, säger Maria Frisk (MP) ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun.