Landstinget i samordningsförbund med Norra Dalsland

Landstinget i Värmland ska ansöka om att få gå med i samordningsförbundet Norra Dalsland, i Västra Götalands län. Det beslutade lanstingsstyrelsen i går.

I Värmland finns fem samordningsförbund som verkar för personers rehabilitering till ett fungerande arbetsliv, där landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och 14 kommuner ingår,

Om landstinget går samman med Norra Dalsland kan Säffle och Årjängs kommuner ansluta sig dit, något som man tidigare sökt dispens för hos regeringen.