Karlstad

Ingen cykellift till Kronoparken

Det blir ingen cykellift längs den långa backen vid Sommargatan på Kronoparken i Karlstad. Kommunsstyrelsen har sagt nej till cykelliften som var ett förslag från Vänsterpartiet i Karlstad.

Enligt kommunens utredning finns inte lämplig teknik och kostnaderna skulle bli för höga.

Vänsterns Håkan Svennerling beklagar beslutet och menar att en cykellift kunnat väcka stor internationelll uppmärksamhet och vara till nytta för Karlstadborna. Han reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen.