MSB utreder kommunernas brandskyddskontroll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått Regeringens uppdrag att se över kommunernas kontroll av skolornas brandskydd.

Anledningen är att man vill komma till rätta med det stora antalet skolbränder. Bland annat ska man kontrollera att tillsynsbesök på skolor och andra viktiga verksamheter sker tillräckligt ofta.

Läs också