Storfors

Rökförbud på väg att genomföras

1:30 min

Frågan kom upp för ungefär ett år sedan och just nu arbetar kommunen och facket med riktlinjer för hur rökförbudet på de kommunala arbetsplatserna ska gå till.

Kristdemokraten Monica Stål var den som först kom med förslaget om ett rökstopp.

– Jag såg personal som stod utanför skolan och rökte och jag tyckte att det var inga bra förebilder, säger Monica Stål, (KD), fullmäktigeledamot i Storfors kommun.

Vad rökandet kostar kommunen vet inte Monica Stål, men hon hävdar att rökare har högre sjukfrånvaro och att de rökpauser rökare gör på arbetstid också är en form av kostnad för kommunen.

Monica Stål fick stöd för sin motion i fullmäktige och nu, ungefär ett år senare håller kommunen och facket på att utforma riktlinjer för hur rökstoppet ska gå till.

Innan hösten hoppas hon att rökstoppet ska bli verklighet.