Sjöräddningsövning på Säterholmsfjärden

Klockan två idag ska Sjöfartsverket simulera en grundstötning med brand ombord på ångfartyget s/s Polstjärnan 3. Deltagarna får som uppgift att omhänderta och evakuera passagerare.

I övningen deltar Räddningstjänsterna från Karlstad och Kristinehamn, Sjöräddningssällskapet från Hammarö och Kristinehamn, ambulans och katastrofteam från Landstinget i Värmland och Polisen i Värmland.