Karlstads universitet

Professor utreds av ansvarsnämnd

1:34 min

En professor vid Karlstads Universitet har anmälts till personalens ansvarsnämnd. Professorn har arbetat med uppdragsutbildningar och har examinerat studerande och delat ut högskolepoäng utan att ha tillstånd för det.

Det handlar om kurser som har hållits av ett externt företag och där studenterna har examinerats av Karlstads universitet. 

Problemet är att universitetet har saknat avtal med företaget, och upplägget har varit oförenligt både med lagen och med universitets egna regler för uppdragsutbildning.

– Universitetet har på eget initiativ tillsatt en utredning där externa revisioner har kartlagt verksamheten. Efter utredningen har rektor beslutat att lämna ärendet vidare till personalansvarsnämnden, säger Joachim Gustavsson, kommunikationschef vid Karlstads Universitet.

Hur påverkar det Karlstads universitet?

– Vi kommer att se över våra rutiner för att förstärka kontrollen. Det som har hänt är absolut inte bra för Karlstads universitet.