Landstinget

Läkare bloggade om sina patienter

En läkare vid en vårdcentral i södra Värmland kritiseras nu efter att läkaren skrivit om sina patienter på en blogg på internet.

Läkaren skrev under pseudonym och namngav inga patienter men en privatperson anmälde läkaren till landstinget. Karin Malmquist, verksamhetschef för allmänmedicin, tycker att läkarens bloggande är olämpligt och etiskt fel.

Läkaren har nu slutat med sitt bloggande och landstinget har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en policy för hur anställda får och bör agera på social medier.