Karlstad

(V) vill satsa mer på förskolan

Vänsterpartiet i Karlstad vill göra extra satsningar på förskolan. Partiet vill nästa år lägga åtta miljoner kronor på att höja personaltätheten inom förskolan

Förskolan behöver mer pengar bland annat för att hjälpa barn med särskilda behov, anser Vänsterpartiet. Partiet anser att man lägger grunden tidigt och att det är bättre att förebygga problem än att åtgärda dem i efterhand.

Enligt SOFIA-studien har idag har 66 barn mellan 3-5 år någon form av särskilt stöd, men hela 81 barn som behöver saknar det stöd de behöver.

Genom satsningen vill (V) ge alla barn en möjlighet att utvecklas. Satsningen minskar också belastningen på personalen. Det kommer att innebära 5,2 barn per pedagog. (V):s mål är att nå 5 barn per pedagog under mandatperioden.