Karlstad

Fler P-platser vid Klasmossens IP

Det blir fler tillfälliga parkeringsplatser vid Klasmossens idrottsplats på Kronoparken i Karlstad.

Stadsbyggnadsnämnden har gett ett tidsbegränsat bygglov för att under två år etablera 207 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är ett sätt att lösa problemen med trafikstockningar och framkomlighet längs Höstgatan. P-platserna ska bara användas då Carlstad United har sina hemmamatcher på lördagar och söndagar.