Karlstad

Ny förskola byggs i Alster

Det ska byggas en ny förskola i Alster öster om Karlstad.

Kommunen har under en längre tid haft svårigheter att lösa behoven av lokaler för förskola och skola i Väse, Alster och Skattkärr och kringliggande områden och vill därför bygga nytt.

Förskolan är tänkt att byggas i trä, ska utgå från barnens behov och ska anpassas till platsen och skogsmiljön.

– Det är väldigt roligt att kommunen är först ut på banan att bygga stort i trä, säger Maria Frisk (MP) stadsbyggnadsnämndens ordförande. Nu hoppas vi att andra aktörer följer efter.