Stressmage drabbar fler kvinnor än män

Kvinnliga anställda upplever mer symptom på stress än sina manliga kollegor. Nästan tre av tio kvinnliga anställda i Värmland, 28 procent, besväras av orolig mage, mot 17 procent bland männen. Det visar en undersökning från hälsoföretaget Previa.

Stress är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och kostar svenska företag cirka 100 miljarder kronor per år.

1 600 anställda i Värmland har deltagit i hälsoundersökningen.