Karlstad

Gammalt hus står kvar

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad säger nej till rivning av ett kulturhistoriskt värdefullt bostadshus i stadsdelen Herrhagen.

Bostadshuset på Olovsgatan är byggt i perioden efter den stora branden 1865 och från denna tid finns endast några få bostadshus kvar.

Stadsbyggnadsnämnden har samtidigt avskrivit ett tio år gammalt uppdrag om att ändra detaljplanen för att göra det möjligt att istället bygga ett nytt flerbostadshus.