Väse centrum rustas upp

Väse centrum ska rustas upp redan i år. Karlstads stadsbyggnadsnämnd har beslutat att Storgatan ska få en trädallé, utbyggd gång- och cykelväg och belysning längs gatan. Efter Väse står Edsvalla näst på tur att rustas upp.