Karlstads universitet

Avtalslösa kurser ska granskas

1:27 min

Under två år har ett bolag gett sammanlagt 20 kurser vid Karlstads universitet utan giltiga avtal. Joachim Gustafsson, kommunikationschef vid Karlstads universitet, kan i nuläget inte svara på hur det praktiskt har gått till.

På pappret har verksamheten som utbildningsbolaget bedrivit vid Karlstads universitet varit relativt dold. Inga skriftliga avtal har slutits mellan universitetet och bolaget, som också stått för undervisning, hanterat kursdeltagarnas uppgifter, och tagit emot betalningarna. Allt detta strider mot bestämmelser och rutiner kring uppdragsutbildningar.

Men när utbildningsbolaget marknadsförde sina kurser med att de gav högskolepoäng reagerade universitetet och bolaget tvingades ändra på sin hemsida. Ändå har den professor, som nu anmälts till ansvarsnämnden, kunnat examinera 338 kursdeltagare. I övrigt har universitetets uppgift varit att dokumentera studieresultat i högskolornas databas, och det gjorde en person som också var anställd i bolaget.

Samma bolag har också bedrivit avtalsenliga utbildningar utifrån psykiatriutredaren Anders Miltons uppdrag till Karlstads universitet.

– Vi får se vad personalnämndens prövning resulterar i. Men de interna reglerna för uppdragsutbildning har inte följts så visst har det funnits brister, säger Joachim Gustafsson, kommunikationsdirektör vid Karlstads universitet.