Karlstad

Skolorna måste spara

25 lärartjänster riskerar att försvinna i Karlstad när nu skolorna tvingas till besparingar. Det är barn- och ungdomsförvaltningen som räknar med ett underskott på närmare tio miljoner kronor.

Skoldirektör Per Uppman säger till Värmlands Folkblad att neddragningarna sannolikt kommer att kunna lösas utan uppsägningar, utan i stället bland annat genom pensionsavgångar. Att spara på lokaler bedömer han inte som möjligt eftersom de flesta skolor redan är trångbodda.