Vänsterpartiet frågar om Gökhöjden

Varför vill inte Karlstads kommun renovera bostadshus på Gökhöjden utanför Vålberg? Den frågan ställer Vänsterpartiet i Karlstad i en interpellation till Teknik- och och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C).

Enligt Vänsterpartiet är husen i dåligt skick men de får enligt Stadsbyggnadsnämnden inte rivas.

Den nya majoriteten i Karlstad vill inte anslå de åtta miljoner som behövs för att renovera de bostadshus som kommunen äger på Gökhöjden och nu vill Vänsterpartiet veta varför.