Västra Värmland

Olagliga avverkningar ökar

Fem skogsägare riskerar nu åtal efter att ha brutit mot skogsvårdslagen genom att inte anmäla avverkningar till Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har med hjälp av satellitbilder hittat fem avverkningar i västra Värmland som inte anmälts i förväg.

Fem skogsägare har avverkat sammanlagt drygt 17 hektar och ärendena har nu lämnats till åklagarmyndigheten och därmed riskerar skogsägarna åtal.

Avverkningarna utfördes någon gång från hösten 2009 till hösten 2010.

Enligt skogsvårdslagen ska en skogsavverkning på ett halvt hektar eller större anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan avverkningen påbörjas.

Detta för att man ska kunna bedöma behovet av och ge råd om hänsyn till natur- och kulturvärden, och lämpligt sätt att återplantera efter avverkningen.

I enstaka fall kan också avverkningar stoppas om de hotar höga naturvärden.

Hans Källsmyr, distriktschef för skogsstyrelsen i västra Värmland ser mycket allvarligt på avverkningarna, speciellt eftersom det verkar vara ett ökande fenomen.

Han säger att det är viktigt att skogsbruket tar sitt ansvar, speciellt när efterfrågan på skogsråvara är stor och tempot är högt i skogbruket.

Torbjörn Hedlund
torbjorn.hedlund@sr.se