Ersättning för vård på annan ort prövas

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om en kvinna med allvarliga tvångssyndrom har rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen när hon vistas på ett behandlingscenter på en annan ort.

Kvinnan bor i Kristinehamn men vårdades i Uppsala.

Kammarrätten tyckte att det var landstingets ansvar att betala för vården, men att kommunen också skulle stå för en del av kostnaderna. Men det beslutet har alltså Kristinehamns kommun överklagat till högsta instans.