Karlstad

Framkomligheten ska bli bättre vid sjukhuset

Det ska bli lättare för besökare och personal att ta sig till och från Centralsjukhuset i Karlstad. Just nu byggs en ny gång- och cykelväg längs Rosenborgsgatan, en ny bussomstigningsplats och en ny cirkulationsplats vid Centralsjukhuset.

– Syftet är att öka trafiksäkerheten i området och att uppmuntra allmänheten att använda kollektivtrafik och cykel istället för att köra egen bil.

På det här sättet vill vi och landstinget gynna både folkhälsan och miljön, säger projektledare Ingemar Johansson på kommunen.

Ombyggnationen består i huvudsak av tre delar. Dels byggs en ny gång- och cykelväg på västra sidan om Rosenborgsgatan, från Älvgatan till centralsjukhusets huvudentré. I samband med detta skapas även nya övergångsställen vid Älvgatan.

Den andra delen är den nya bussomstigningsplatsen där stadsbussarna kan åka in på sjukhusområdet för att släppa av och på passagerare. I samband med den blir det också en ny gångväg som binder samman bussomstigningsplatsen med sjukhusets huvudentré.

Den tredje delen är att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen Rosenborgsgatan/Hööksgatan vid infarten till sjukhuset.

Det mesta av arbetet inne på sjukhusområdet kommer att pågå under juli och augusti då det är minst tryck. Några parkeringsplatser kommer att blockeras och handikapparkeringsplatserna kommer att flyttas lite längre bort från entrén än tidigare.

Trafiken på Rosenborgsgatan kommer inte att stängas av under byggtiden men det kommer att vara begränsad framkomlighet.

– Vi hoppas att de Karlstadsbor och andra besökare som rör sig i området har överseende med detta, säger Gunnar Dahlgren, byggledare på kommunen.

Enligt tidsplanen ska gång- och cykelvägen samt bussomstigningsplatsen vara klara i slutet av augusti 2011. Cirkulationsplatsen ska vara klar i november 2011.