Vargjakten kan hamna i EU-domstolen

EU-kommissionen står fast vid att licensjakten bryter mot Eu:s naturvårdslagstiftning. Och idag lämnade kommisionen ett motiverat yttrande till den svenska regeringen.

Sverige har nu två månader på sig att rätta sig efter kommissionens beslut, annars överväger kommissionen att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

– Det är av stort värde att ärendet granskas noga från kommissionens sida, eftersom det saknas möjligheter till rättslig prövning av jaktärenden i Sverige, säger Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.