Lackeringsfirma riskerar 20 000-kronorsvite

Nu skärper Arbetsmiljöverket tonen mot en lackeringsfirma i Karlstad. Om inte företaget kartlägger sin kemikaliehantering ordentligt och gör en riskbedömning hotar böter på 20 000 kronor.

Det var i slutet av förra året som Arbetsmiljöverket efter en inspektion ställde en rad krav på dokumentationen av vilka kemikalier som används i arbetet och hur man ska förhindra arbetsmiljöolyckor. Det ska också finnas en plan för första hjälpen om olyckan varit framme.

Men tiden har gått och inget har gjorts. Nu kräver verket att företaget tar kritiken på allvar och åtgärdar bristerna. Om inte, hotar ett vite på 20.000 kronor.