Karlstad

Stor forskarsatsning på universitetet

Karlstads universitet och industrin inleder nu ett samarbete som ska ge forskare specialiserade på bland annat pappers- och massaindustrin. Den nya satsningen kostar 69 miljoner kronor.

I Företagsforskarskolan, som den kallas, ska 13 industridoktorander bredda sitt kunnande.

Den nya forskarutbildningen kostar 69 miljoner kronor, och universitetet har fått pengar från KK-stiftelsen för projektet.