Bättre samarbete mellan kommunen och universitetet

En ny handlingsplan ska tas fram för att utveckla Karlstad som universitetstad.

Det är den politiska majoriteten som står bakom förslaget och dom vill se ett bättre samarbete mellan kommunen och universitetet.

Två prioriterade frågor kommer att vara skapandet av en Science Park i Karlstad och en form av "praktikplatsgaranti" för studenterna.