Ekologisk produktion ökar

1:32 min

Av alla livsmedel som den offentliga sektorn köper in ska 25 procent vara ekologiskt odlade, men i Karlstad är siffran 22 procent efter det första kvartalet i år. Maria Ohlqvist är enhetschef på Kostenheten på Landstinget i Värmland och hon är nöjd, trots att Värmland inte når upp till regeringens mål.

– Ja, jag tycker det är bra, vårt mål för 2011 var 20% och vi ökar varje kvartal med ekologiskt. Om vi jämför med tre år tillbaka då vi låg på 8% så har vi ökat bra.

Det var för drygt fem år sedan som regeringen satte upp två mål för att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. 20 procent av jordbruket skulle vara ekologiskt odlat och 25 procent av den mat som kommuner och landsting köper in skulle vara ekologiskt odlad.

Och det ska inte bara vara priset som avgör vad som köps in, även om det ekologiskt odlade nästan alltid är dyrare.