Psykologer ska finnas på skolorna

1:29 min

Psykologresurser bör finnas direkt på skolorna, anser skolhälsovården för Hammarö och Karlstads gymnasieskolor.

Den nya skollagen kräver att det ska finnas tillgång till psykologer i arbetet med elever med särskilda behov, och de behövs också som stöd för lärarna.

– Jag tror det skulle ge en trygghet för personalen i det här dagliga som en lärare ställs inför, "nu hände det här vad skulle jag ha gjort då". Samverkan med specialpedagogen är naturligtvis viktigt, säger Kathrin Mörtel, verksamhetschef för skolhälsovården inom Hammarö och Karlstads gymnasieskolor.

Det finns idag möjlighet att få psykologkompetens vid utredningar av elever, men på skolorna, i de miljöer som elever och lärare vistas saknas det.

– Vi jobbar med den här frågan nu, men det handlar förstås om pengar att få rekrytera en heltidstjänst som psykolog.

Kahtrin Mörtel chef för elevhälsan på Hammarö Karlstad gymnasieskolor ser en stor betydelse i att det finns en psykolog på våra skolor.

– Det här är också en samhällsekonomisk fråga. Människor som vi släpper ut från gymnasieskolorna och som inte klarar sig ekonomiskt blir också blir ett misslyckande för oss alla i kommunen.