neuropsykiatri

Storsatsning på utbildning av personal

1:29 min

En stor utbildningssatsning ska göras för landstings och kommunanställda i länet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idag finns det ett behov av kunskap om den gruppen människor för att det ska fungera bättre i bland annat skola och vård.

En stor utbildningssatsning ska göras för landstings och kommunanställda i länet om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det finns ett behov av kunskap om den gruppen människor för att det ska fungera bättre i bland annat skola och vård.

– Den främsta vinsten tror jag är att de inte får så många misslyckanden, och att de får det stöd de behöver i skola och vården, säger Ullrika Gullberg på Region Värmland som leder projektet som kostar 3 miljoner kronor.

En kostnad som med största sannolikhet kommer att betalas av Socialstyrelsen.

– Det här ska leda till ett ökat psykiskt välbefinnande bland unga vuxna. I utbildningen kommer brukarna själva att ingå för att kunna berätta. Deras erfarenheter är jätteviktiga.

Behovet finns kartlagt genom en intervjuundersökning i landstinget och kommunerna.

– Det är många som står lite förbryllade och handfallna inför den här gruppen och det är viktigt få tid att reflektera lite runt den här målgruppen för att känna sig stärkt, berättar Ullrika Gullberg.