Energi

Karlstad satsar på biogas

Karlstads Energi ska få i uppdrag att gå vidare med en lokal biogasproduktion. Det har Karlstads kommunstyrelse beslutat.

Målet är att karlstadsbornas matavfall ska bli till biogas i stadsbussarna. Idag finns en liten produktion av gas på Sjöstad och det finns tankar om att utöka och uppgradera anläggningen. 

Den lokala biogasanläggningen ska enligt planen stå klar 2013. Då kan det bli möjligt att tanka med biogas på hemmaplan, både för bussar och bilar och Karlstad uppnår det lokala kretsloppet där matavfall tas om hand och biogas produceras. Karlstad Energi samordnar projektet som ska lämna en första rapport till kommunstyrelsen i november.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) säger att han gärna ser ett samarbete med externa aktörer för att nå målet.