Whistleblower

Landstinget stärker anonymitetsskyddet

1:35 min

Den som vill avslöja oegentligheter och grova felaktigheter inom landstinget ska få stöd att som anonym kunna anmäla detta.

Landstingsstyrelsen har beslutat att stärka skyddet för så kallade "whistleblowers" och nu ska rutiner och ett rapportsystem tas fram.

– Om man upptäcker något som inte är riktigt ok så ska man känna sig trygg i att slå larm utan att drabbas av repressalier, omplaceringar och så vidare, säger Jane Larsson ordförande i landstingets personalutskott.

Utredaren Staffan Svanqvist tycker att det är bra med ett tydligt system som underlättar för den som vill berätta om felaktigheter, än att som idag, själv behöva välja vem det är lämpligt att prata med.

– Vi har ju haft ett klimat inom landstinget tidigare som inte har varit fullt så tillåtande som det är idag. Att det nu finns skriftliga riktlinjer tillför ju någonting men det är ju också ett tecken på att vi har ett klimat där man faktiskt får lov att säga det man tycker, säger Staffan Svanqvist.