Ett år efter valet

Sverigedemokrater flyr fullmäktige

1:41 min

Sverigedemokraterna är det parti i Värmland som har flest avhoppade ledamöter från kommunfullmäktige sedan valet 2010, det visar P4 Värmlands egna undersökning. Nästan fyra av tio ledamöter har lämnat fullmäktige.

38% av SD:s ledamöter har hoppat av sina uppdrag i länets kommuner, det kan jämföras med vänsterpartiet och miljöpartiet som hade näst flest avhopp i länet med sina 9%.

Enligt Runar Filper, Sverigedemokraternas distriktsordförande, så har många av de avhoppade ledamöterna blivit personkryssade in i kommunfullmäktige utan att de själva ville det. Partiet använde valsedlar utan förskrivna kandidater i kommunalvalet vilket gjorde att det gick att skriva dit vilket namn som helst.

– Någon kan till och med på rent skämt kanske skrivit till sin granne på valsedeln, och då blir det ju många som kommer in som får avsäga sig sina uppdrag, säger Runa Filper.

Dessutom menar han att partiet fick fler röster ute i kommunerna än vad man hade kandidater till, vilket nu gör att stolar står tomma i vissa kommunfullmäktige, vilket P.O Norell, statsvetare på Karlstads Universtiet, håller med om.

– Det är inget ovanligt att när ett parti går fram väldigt starkt så får de problem med att hitta bra kandidater.

Men det finns fler förklaringar till de många avhoppen enligt P.O Norell, t ex så menar han att invandrarkritiska partiers huvudfrågor avgörs på riksnivå och att det därför blir ointressant att representera partiet och dess frågor som ledamot på kommunnivå.

Men att avhoppen skulle beror på ointresse från ledamöterna sida håller inte Runar Filper med om:

– Det resonemanget har jag inte hört från någon.

Torsten Gabrielsson
torsten@gabrielsson@sverigesradio.se