Karlstad

Lastbil av vägen vid Skutberget

En trafikolycka har inträffat på E18 i Karlstad. En lastbil har kört av vägen på E 18 i höjd med Skutberget i västlig riktning och trafiken släpps fram växelvis.

Föraren klarade sig utan fysiska skador.